Altunagården
Tisdag 10 Juni 2024
10°C
mulet
3:32
22:10

Tidslinje Altunagården. Har du kompletterande uppgifter till tidslinjen, kontakta Ordförande Per Westin

Äggmålning i mars....

2024

Julgransplundring i januari. Årsmöte tillsammans med Dragmansbosjöns Våtmarkmarksförening och Altuna...

2023

Utställning med foton John Alinder. Pubkvällar. Uppdatering av webbsidan, ny layout. Dans till Nikit...

2022

Luciatåg. Ny webbsida presenteras. Pubkvällar...

2021

Luciatåg genom Fröslunda by. Dalkarlsvandrarna (inställt p.g.a. covid-19). Nytt avlopp grävs 2019-20...

2020

Altunagården 70 år! Firades med besök av landshövding Göran Enander, Uppsala län, samt luciatåg. För...

2019

Bygdegården blir utnämnd till årets bygdegård i Uppsala läns bygdegårdsdistrikt. Dalkarlsvandrarna. ...

2018

Lägenheten renoveras. Vattenbrunn åtgärdas....

2017

Dalkarlsvandrarna...

2016

Dalkarlsvandrarna. Distriktsstämma. Nytt golv i september....

2014

Dalkarlsvandrarna...

2012

Dalkarlsvandrarna...

2010

Dalkarlsvandrarna...

2008

Dalkarlsvandrarna övernattar i Altunagården....

2003

Städlag. Altunafesten läggs ner....

1995

Sista vaktmästaren flyttar....

1994

Vävstugan öppnas....

1991

Året gav ett överskott på 26 560kr. Matservering, vårauktion, två danskvällar, Altunafesten och luci...

1988

Medarrangör till Altunafesten i Flosta Hage. Året gav ett överskott, så på kontot fanns ca 43 000kr ...

1987

Året gav ett överskott, så på kontot fanns ca 20 000kr vid årets slut. Förutom sedvanliga bidrag gav...

1986

Påskauktionen, luciatablån och en EWK-utställning gav mycket bra resultat, men flera andra aktivitet...

1985

Bidrag erhölls från kommunen på 58 566kr och från Anders Perssons donationsfond på 8 980kr. Totalt h...

1984

Stora investeringar gjordes i fastigheten, bl.a. ett förbättrat värme- och varmvattenssystem. Bidrag...

1983

Kyrkans miniorer....

1981

Altuna IF utnyttjar lokalerna för gymnastik, bordtennis och luftgevärsskytte....

1980

Återinvigning 23 mars efter renoveringen. Luciafest anordnas. Berättat av Sven-Olov Lundqvist: Vid r...

1978

Renovering...

1977

Namnbyte från Altuna bygdegårdsförening. Andelsföreningen övergår i ideellförening....

1976

Kommunhopslagning. Enköpingskommun. Området tillhör nu Uppsala län...

1971

Ekonomiska resultatet mycket dåligt med en förlust på 5 529:61 kr. Ett lån har tagits i Wästmanlands...

1968

Lokalen har under året varit uthyrd 125 gånger. Beslöts att till kommunalfullmäktige begära tilläggs...

1966

Bingo anordnas. Lokalen har under året varit uthyrd 102 gånger. Beslutades att ny flaggstång på 10m ...

1964

Ekonomin har nu vänt uppåt, och ett årsresultat på 1 389:03 kr redovisades. En byggnadskommitté utså...

1963

Biografen läggs ned. Biografen diskuterades livligt, och beslut togs om nedläggning vid säsongens sl...

1962

Ordförande: Bertil Andersson, Högsberga Vice ordförande: Evald Eriksson, Högsberga Kassör: Hans Joha...

1961

Ordförande: Bertil Andersson, Högsberga Vice ordförande: Evald Eriksson, Högsberga Kassör: Hans Joha...

1960

Diskussion om avstyckning av Altunagårdens tomt togs upp vid årsmötet men förslaget avslogs. Ordföra...

1959

Ekonomisk kris! Stödförening bildas i maj för att rädda Altunagården. Stödföreningen för att rädda A...

1958

Ordförande: Erik Nyman, Flosta Vice ordförande: Evald Eriksson, Högsberga Kassör: Hans Johansson, Nö...

1957

Ordförande: Tore Ramsell Vice ordförande: Evald Eriksson Kassör: Hans Johansson Sekreterare: Hans Jo...

1956

Ordförande: Tore Ramsell Vice ordförande: Evert Eriksson Kassör: Hans Johansson Sekreterare: Hans Jo...

1955

Ordförande: Tore Ramsell Vice ordförande: Evald Eriksson Kassör: Tore Ramsell Sekreterare: Hans Joha...

1954

Försäkringskassa, möteslokal och bastu. Ordförande: Axel Andersson Vice ordförande: Arvid Hemlin Kas...

1952

Hopslagning av kommuner, FJÄRDHUNDRA kommun bildas. Bibliotek, studierum och festvåning. Ordförande:...

1951

Biograf! Berättat av Sven-Olov Lundqvist: Jag tror att det var hösten 1950 som bion startade. Jag va...

1950

Byggmästaren går i konkurs i mars. Invigning 4 december klockan 14.00 förättas av landshövding Conra...

1949

Bygglov beviljas 23 september 1948. Andelsförening bildas, "ALTUNA ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING"...

1948

Arbetsgrupp bildas för nybyggnation. Ordförande: Greve Stefan Benzelstierna von Engeström Vice ordfö...

1946

Heby tegelbruk skänker mark för att gagna bygden. 10 års respit på marken vid Flosta. Berättat av Sv...

1942

Altuna bygdegårdsförening bildas....

1941
2024 — © Altunagården
made by peterdahlindesign@gmail.com