Altunagården
Tisdag 10 Juni 2024
10°C
mulet
3:32
22:10

Kontakt

Titel
Ordförande
Per Westin
Titel
Vice Ordförande
Lisa Ekehult
Titel
Sekreterare
Kent Möller-Andersen
Titel
Kassör
Ronny Jannerstad
Titel
Suppleant
Vakant
Titel
Suppleant
Kent Möller
Titel
Suppleant
Malin Örde
Titel
Revisor
Lars Johansson
Titel
Revisorsuppleant
Barbro Westin
Titel
Valberedning
Eva Blomkvist
Titel
Valberedning
Mats Melander
Titel
Fastighet
Per Westin
Titel
Organisationsnr.
817000-8703
Titel
Bankgiro
320-0490
2024 — © Altunagården
made by peterdahlindesign@gmail.com